Højskoleliv og Musik

Per Larsen

Per er en erfaren coach, udviklingskonsulent og proces-facilitator.
Han har løst en lang række opgaver i såvel erhvervslivet som for NGO´er og i foreninger.

Per er samtidig et passioneret højskolemenneske.
Han er en af initiativtagerne til etableringen af Den Rytmiske Højskole i Odsherred, hvor han var forstander i perioden 1990 – 2006.
Du kan læse mere om højskolen på drh.dk

Nu tilbyder han Musiske fortællinger, er assisterende rejseleder hos Høskolerejser og afholder en række forskellige foredrag – alle med tydeligt afsæt i højskoletanken om det levende ord!

Per har i hele sit liv ydet en frivillig indsats i forskellige sammenhænge – dels i idrættens verden, som træner og med forskellige bestyrelsesposter, dels i forbindelse med forskellige kulturbegivenheder.

Du kan møde Per på Facebook og på LinkedIn

.

Se mere nedenfor.

Coach, udviklingskonsulent og processfacilitator

Per er levende optaget af udviklingen af god ledelse – eller det eksemplariske lederskab, som han kalder det.
I forlængelse heraf har han skrevet en undervisningsbog om udviklingen af det eksemplariske lederskab.

Per skriver i øjeblikket på en ny bog om “Bæredygtige sociale relationer”.

Du kan læse mere om Per´s kompetencer på hans LinkedIn Profil

Højskolemennesket

Begrebet “Folkehøjskole” er omdrejningspunktet for de fleste af de aktiviteter, der fylder Pers liv.

Musiske Fortællinger

er et godt eksempel på dette. Per fortæller vedkommende og personlige historier gennem det levende ord og med illustrative sange – ofte fra de danske sangskrivere.

Du kan læse mere om de Musiske fortællinger på Facebook

Højskolerejser er et andet eksempel. Som assisterende rejseleder skaber han ofte rum for eksistentielle samtaler med gæsterne.
Højskolerejser tilbyder således rejser ud i verden og ind i sindet på samme tid.

Engageret frivillig

Hvis man søger meningsfulde aktiviteter og relationer er den frivillige verden et fantastisk sted at være.

Per har deltaget i foreningslivet i hele sit liv, dels som træner eller bestyrelsesmedlem og dels med andre foreningsrelaterede opgaver.

Besøg eksempelvis Vig Tennisklub, hvor Per har været medlem i rigtig mange år og hvor han i øjeblikket fungerer som formand.

I Muskelsvindfondens regi deltager han som frivillig på Grøn Koncert, holder foredrag om foreningen og hjælper med forskellige opgaver i organisationen.

Se mere her: ledgodt.dk

Musikeren

Et arbejdsliv har sat sine spor. 

En dagligdag blandt mennesker med mange behov – og mange kvaliteter – er en fortælling værd – en fortælling i ord og toner

En lang række sange har derfor fundet vej til den personlige gemmebog.

Det er disse sange, der bruges som illustration til de fortællinger, som tilhørerne præsenteres for.

Og der er både “lyttesange” og syng-med-sange!

Sangene tager for det meste afsæt i den danske sangskrivertradition med sange af eksempelvis Sebastian, Anne Linnet, Erik Grip og Michael Falch. I fortællingerne indgår ligeledes en række originale sange. Men også Donovan, Dylan, Paul Simon og James Taylor blinker i baggrunden.

Du kan se mere om Pers musiske liv her: